Close Menu
Vandaag open van 09:00 tot 18:00
Privacy verklaring

Privacy verklaring

 

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege PartsNL Amsterdam en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar PartsNL Amsterdam op haar website en in haar mailingen naar verwijst. PartsNL Amsterdam adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit PartsNL Amsterdam

PartsNL Amsterdam is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege PartsNL Amsterdam.PartsNL Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33080673. PartsNL Amsterdam is gevestigd en kantoorhoudend in 1063BG Amsterdam aan de Burgemeester de Vlugtlaan 29-31, en bereikbaar via het e-mailadres info@partsnl.amsterdam

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

PartsNL Amsterdam kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van PartsNL Amsterdam op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor PartsNL Amsterdam optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van PartsNL Amsterdam plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

PartsNL Amsterdam kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PartsNL Amsterdam, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PartsNL Amsterdam verstrekt. PartsNL Amsterdam kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens – indien je een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling je bankgegevens nodig.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website(s).

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

PartsNL Amsterdam gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verkoop van producten, of het leveren van diensten vanuit onze winkel te Amsterdam en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van contact wat ontstaat naar aanleiding van de door u gestelde vragen, offertes, bestellingen of aankopen.
 • Ten behoeve van het afhandelen van de door u geplaatste bestelling in onze webshop.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

PartsNL Amsterdam kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Alle email adressen welke wij in onze verzendlijst hebben staan zijn met goedkeuring door de eigenaar afgegeven. Wanneer men geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, is deze gemakkelijk stop te zetten door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. 

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven. 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

PartsNL Amsterdam kan je persoonsgegevens delen met aan PartsNL Amsterdam gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. PartsNL Amsterdam kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op PartsNL Amsterdam rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten. PartsNL Amsterdam heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving. 

PartsNL Amsterdam deelt gegevens met:

 • Accountantskantoor welke onze administratie verwerkt.
 • Leveranciers, bijvoorbeeld wanneer u een dropshipment bestelling heeft gedaan. 
 • Verzenders welke het verzenden van uw bestelling afhandelen.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina‘s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
 • Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door PartsNL Amsterdam zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie PartsNL Amsterdam samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de PartsNL Amsterdam website:

Functionele cookies

PartsNL Amsterdam plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. 

Analytische cookies

PartsNL Amsterdam maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 

PartsNL Amsterdam heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. PartsNL Amsterdam heeft Google geen toestemming gegeven om via PartsNL Amsterdam verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker. 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

PartsNL Amsterdam zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt.. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging. Op onze website ingevulde formulieren worden door het hosting bedrijf automatisch vernietigd volgens de door het bedrijf hanterende regels van het AVG. Klik hier voor de privacy verklaring van het hosting bedrijf Bratpack.

Welke rechten heb jij?

U dient er zelf voor te zorgen dat PartsNL Amsterdam over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@partsnl.amsterdamkunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door PartsNL Amsterdam, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. PartsNL Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan PartsNL Amsterdam of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

PartsNL Amsterdam neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met PartsNL Amsterdam via privacy@partsnl.amsterdam

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop PartsNL Amsterdam omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@partsnl.amsterdam